Creix amb l’Erasmus+

 Requisits i procés

 

Estudio FP a l’Institut Les Salines i vull participar en el programa Erasmus+. Quin és el procediment de selecció d’alumnat?

La selecció d’alumnat per cursar les FCTs o realitzar part dels estudis a l’estranger es regeix pel següent protocol. És comú per tots els aspirants i s’ha de seguir de la mateixa manera.

1.- L’alumnat interessat es posa en contacte amb el seu tutor per transmetre-li la voluntat d’anar a cursar les FCTs  o part dels estudis a l’estranger.

2.- L’alumnat interessat omple degudament la sol·licitud de participació en projectes de mobilitat internacional. Accedir al formulari

3.- Els responsables de la coordinació, es reuneixen amb els tutors, i amb l’equip docent si escau, per tal d’estudiar la idoneïtat dels aspirants.

Aquesta vindrà determinada pels següents factors:

            - Valoració d’aprofitament del cicle i expedient acadèmic

            - Valoració de les habilitats i competències professional de l’aspirant

            - Grau d’autonomia, sociabilitat adaptació

            - Capacitat d’adaptació i de resolució de conflictes

Aquest valoració és condició sine qua non per tal que es tingui en consideració la validesa de l’aspirant.

A més, en funció del nombre d'aspirants, si s'escau, es realitzarà una prova de nivell d'idiomes, per valorar la competència lingüística en llengua estrangera dels candidats, que també formarà part d'aquest procés de preselecció.

4.- S’aplicarà el següent barem en base als següents processos a tots els aspirants:

Criteri Indicador Puntuació
Experiència laboral CV en format Europass en anglès i en l’idioma del país de destí https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv 5 punts (-0.25 per cada error ortogràfic)
Motivació / Interès Carta de motivació en format Europass en anglès i en l’idioma del país de destí https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cover-letter-editor?lang=en&previous=https:%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen  5 punts (-0.25 per cada error ortogràfic)
Nivell d’idiomes certificats Certificats Oficials de qualsevol idioma de la UE A1: 2punt
A2: 4 punts
B1: 6 punts
B2: 8 punts
C1/C2: 10 punts
Qualificacions acadèmiques Nota de les UF aprovades (mitja ponderada de les notes obtingudes fins al moment de la selecció) Nota mitjana x 2 (màxim 20 punts)
Valoració equip docent / tutor Entrevistes de l’equip de coordinació amb el tutor/equip docent. Vinculat a les competències professionals. Es valoren: Assistència / Puntualitat / Rendiment acadèmic / Participació i col·laboració amb companys / Actitud i comportament (màxim 10 punts)
Entrevista personal Es valoren: Nivell d’idioma / Interacció / Formalitat / Resoluvilitat / Autonomia / Interès -Puntualitat (màxim 30 punts)
Finalista en edicions anteriors (sense possibilitat de participació per motius aliens al candidat) Nota final de la baremació del procés de selecció en anteriors convocatòries, sempre que el candidat/candidata no hagi pogut participar per motius aliens a la seva persona. Fins a un màxim de 10 punts (per nota proporcional)

5.- Els aspirants finalment seleccionats seran comunicats per la Coordinació de projectes internacionals a la major brevetat per e-mail, tot indicant l’ordre de preferència i el nom dels alumnes que quedarien com a suplents.

 

Tens més dubtes?

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

cofinanciado derecha

 

Galeria d'imatges

Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs