Nom de qui fa la incidència *
E-mail:*
Departament:*
Tipus d'incidència*
Descripció de la incidència*
Número i localització de l'equip (només en cas de ser un problema d'ordinador, impressora o pissarra digital)