Familia de comerç i marquèting

En aquesta família t'oferim 3 Cicles Formatius:

Cicle Formatiu de Grau Mig en Activitats Comercials
Cicle Formatiu de Grau Superior en Comerç Internacional
Cicle Formatiu de Grau Superior en Transport i Logística

Si encara no t'has decidit entre Comerç Internacional o Transport i Logística, estàs de sort. El primer curs és comú pels dos cicles, amb grup de matí i de tarda. I el segon any ja triaràs el que més t'agradi. I també pots fer un, i després l'altre amb només 1 any més!

 • Transport i logística
 • Comerç internacional
 • Activitats comercials

Tècnic o tècnica superior en transport i logística 
Codi: CFPS CMC0

Aquests estudis capaciten per organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l'àmbit nacional i internacional, i per planificar i gestionar les activitats logístiques d'una empresa, d'acord amb la normativa vigent i els objectius establerts per la direcció de l'empresa, en el marc de la qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursosacadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Gestió del transport (LOGSE).

CONTINGUTS

 • Comercialització del transport i la logística (99 hores)
 • Gestió administrativa del transport i la logística (132 hores)
 • Gestió administrativa del comerç internacional (231 hores)
 • Gestió econòmica i financera de l'empresa (132 hores)
 • Logística d'emmagatzemament (132 hores)
 • Logística d'aprovisionament (99 hores)
 • Organització del transport de mercaderies (99 hores)
 • Organització del transport de viatgers (66 hores)
 • Transport internacional de mercaderies (132 hores)
 • Organització d'altres serveis de transport (99 hores)
 • Anglès (132 hores)
 • Segona llengua estrangera (132 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Projecte de transport i logística (66 hores)
 • Formació en centres de treball (350 hores)

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral, com a:
  • cap de trànsit d'empreses de transport de viatgers per carretera;
  • cap d'operacions;
  • gerent de l'empresa de transport;
  • inspector o inspectora de transport de viatgers per carretera;
  • cap d'estació d'autobusos;
  • gestor o gestora de transport per carretera;
  • comercial de serveis de transport per carretera;
  • gerent d'empreses de transport per carretera;
  • cap de circulació;
  • agent de transports;
  • agent de càrrega;
  • comercial de serveis de transport;
  • operador o operadora de transport porta a porta;
  • transitari o transitària;
  • consignatari o consignatària de vaixells;
  • operador logístic o operadora logística;
  • cap de magatzem;
  • tècnic o tècnica en logística del transport;
  • coordinador o coordinadora logística;
  • tècnic o tècnica en logística inversa.
Llegir més

Tècnic o tècnica superior en comerç internacional
Codi: CFPS CMB0 

Aquests estudis capaciten per planificar i gestionar els processos d'importació-exportació i introducció-expedició de mercaderies, d'acord amb la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments que s'han establert.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursosacadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Comerç internacional (LOGSE).

CONTINGUTS

 • Transport internacional de mercaderies (132 hores)
 • Gestió econòmica i financera de l'empresa (132 hores)
 • Logística d'emmagatzematge (132 hores)
 • Gestió administrativa del comerç internacional (231 hores)
 • Sistema d'informació de mercats (99 hores)
 • Màrqueting internacional (99 hores)
 • Negociació internacional (99 hores)
 • Finançament internacional (132 hores)
 • Mitjans de pagament internacionals (99 hores)
 • Comerç digital internacional (66 hores)
 • Anglès (132 hores)
 • Segona llengua extrangera (132 hores)
 • Projecte de comerç internacional (66 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Formació en centres de treball (350 hores)

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral, com a:
  • tècnic o tècnica en comerç exterior;
  • tècnic o tècnica d'operacions exteriors d'entitats financeres i asseguradores;
  • tècnic o tècnica en administració de comerç internacional;
  • assistent o assistenta i adjunt o adjunta de comerç internacional;
  • agent de comerç internacional;
  • tècnic o tècnica de màrqueting internacional;
  • tècnic o tècnica de màrqueting digital internacional;
  • tècnic o tècnica de venda internacional;
  • assistent o assistenta al departament d'operacions comercials internacionals;
  • transitari o transitària;
  • consignatari o consignatària de vaixells;
  • operador logístic o operadora logística;
  • cap de magatzem;
  • tècnic o tècnica en logística del transport;
  • coordinador logístic o coordinadora logística;
  • tècnic o tècnica en logística inversa.
Llegir més

Tècnic o tècnica en activitats comercials
Codi: CFPM CM10 

Aquests estudis capaciten per desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis i gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursosacadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Comerç (LOGSE).

CONTINGUTS

 • Dinamització del punt de venda (165 hores) 
 • Gestió de compres (99 hores)
 • Gestió d'un petit comerç (165 hores)
 • Processos de venda (165 hores)
 • Serveis d'atenció comercial (132 hores)
 • Tècniques de magatzem (132 hores)
 • Venda tècnica (165 hores)
 • Anglès (99 hores)
 • Aplicacions informàtiques per al comerç (165 hores)
 • Comerç electrònic (99 hores)
 • Màrqueting en l'activitat comercial (99 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Síntesi d'activitats comercials (66 hores)
 • Formació en centres de treball (350 hores)

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior,
 • al món laboral, com a:
  • venedor o venedora;
  • venedor tècnic o venedora tècnica;
  • representant comercial;
  • orientador o orientadora comercial;
  • promotor o promotora;
  • televenedor o televenedora;
  • venda a distància;
  • teleoperador o teleoperadora de centre d'atenció telefònica;
  • informació i atenció al client;
  • caixer reposador o caixera reposadora;
  • operador o operadora de centre d'atenció multicanal;
  • administrador o administradora de continguts en línia;
  • comerciant de botiga;
  • gerent de petit comerç;
  • tècnic o tècnica en gestió d'estocs i magatzem;
  • cap de magatzem;
  • responsable de recepció de mercaderies;
  • responsable d'expedició de mercaderies;
  • tècnic o tècnica en logística de magatzems;
  • tècnic o tècnica d'informació i atenció al client en empreses.
Llegir més

Galeria d'imatges

Imatges de l'Institut Les Salines
Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs