Auxiliar de suport a les persones en activitats socioesportives
Codi: PFI OR03

Aquests estudis tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

CONTINGUTS

Mòduls

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

 • Assistència en l’organització d’espais, activitats i repartiment de material en la instal·lació fisicoesportiva.
 • Primers auxilis.
 • Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència.
 • Habilitats comunicatives en instal·lacions i esdeveniments socioesportius.
 • Prevenció d’incendis i emergències en esdeveniments socioesportius.
 • Iniciació a les activitats físiques i esportives.
 • Projecte integrat.
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals.
 • Formació en centres de treball (mínim 180 hores)

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

 • Estratègies i eines de comunicació.
 • Entorn social i territorial.
 • Estratègies i eines matemàtiques.
 • Incorporació al món professional.

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (75 hores)

Sortides professionals

En superar el curs s'obté un certificat de professionalitat AFD 500_1 Operacions auxiliars en l’organització d’activitats i funcionament d’instal·lacions esportives que et capacita per accedir al món laboral per dur a terme tasques:

 • D’acompanyant d’usuaris i usuàries en instal·lacions esportives i altres equipaments.
 • D’auxiliar de control d’instal·lacions esportives i altres equipaments.
 • D’auxiliar d’accessos a instal·lacions esportives i altres equipaments.
 • D’auxiliar d’accessos a esdeveniments socioesportius.

Galeria d'imatges

Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs