Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica
Codi: PFI IP03

Aquests estudis capaciten per dur a terme a aplicar tècniques de neteja canvis de forma i color del cabell, així com tècniques bàsiques de maquillatge i manicura, atenent el client i preparant els equips, materials i àrees de treball operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

CONTINGUTS

Mòduls de formació professional (615 hores)

● Preparació de l'Entorn Professional
● Rentat i Canvis de Forma del Cabell
● Canvi de Color del Cabell
● Tallada recta bàsica
● Estilisme masculí bàsic
● Estètica de mans i maquillatge social
● Fonaments de màrqueting i venda en imatge personal.
● Projecte Integrat
● Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
● Formació en centres de treball ( 180 hores)


Mòduls de formació general (295 hores)

● Estratègies i Eines de Comunicació
● Entorn Social i Territorial
● Estratègies i Eines Matemàtiques
● Incorporació al Món Professional

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)
Formació complementària de reforç i aprofundiment ( 50 hores)

Inclouen:
Qualificació professional completa: IMP022_1: Serveis auxiliars de perruqueria
Qualificació professional incompleta: IMP118_1: Serveis auxiliars d’estètica

CONTINUÏTAT

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

● Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
● Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
● Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
● Obtenció del certificat de professionalitat IMPQ0108 Serveis auxiliars de perruqueria, que emet l'Administració laboral.
● Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Galeria d'imatges

Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs