Tècnic o tècnica superior en administració de sistemes informàtics en xarxa
Codi: CFPS ICA0 

Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics i per garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema. Garanteixen la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursosacadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Administració de sistemes informàtics (LOGSE).

CONTINGUTS

 • Implantació de sistemes operatius (231 hores)
 • Gestió de bases de dades (165 hores)
 • Programació bàsica (165 hores) 
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació (99 hores)
 • Fonaments de maquinari (99 hores)
 • Administració de sistemes operatius (132 hores)
 • Planificació i administració de xarxes (165 hores)
 • Serveis de xarxa i Internet(99 hores)
 • Implantació d'aplicacions web (66 hores)
 • Administració de sistemes gestors de bases de dades(99 hores)
 • Seguretat i alta disponibilitat(99 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Projecte d'administració de sistemes informátics en xarxa (99 hores)
 • Formació en centres de treball (317 hores)

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral com a:
  • tècnic o tècnica en administració de sistemes,
  • responsable d'informàtica,
  • tècnic o tècnica en serveis d'Internet,
  • tècnic o tècnica en serveis de missatgeria electrònica,
  • personal de suport tècnic,
  • tècnic o tècnica en teleassistència,
  • tècnic o tècnica en administració de base de dades,
  • tècnic o tècnica de xarxes
  • supervisor o supervisora de sistemes,
  • tècnic o tècnica en serveis de comunicacions i
  • tècnic o tècnica en entorns web.

La meua contrasenya és una paraula: Qué administra la primera opció del mode Deu de Windows?

Perqué saps activar el mode Deu, no? Si no, ho busques!

Galeria d'imatges

Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs