El Departament de l’àrea de FOL  imparteix les següents matèries: FOL (Formació i Orientació Laboral) , EIE/ AGCPE (Empresa Iniciativa Emprenedora ) i RET (Relació d’Equip de Treball) . Aquestes matèries  són transversals i  per tant estan presents a tots els cicles formatius tant de grau mitjà com superior .

Els objectius del departament són:

  • Que l’alumne  adquireixi les competències necessàries per poder entendre l’entorn laboral  en el que desenvoluparà les habilitats pròpies del cicle que estudia i que li donarà la titulació professional requerida per exercir la professió.
  • Dotar a l’alumne de competències i eines per poder desenvolupar una idea de negoci que li faciliti l’autoocupació i el reconeixement d’oportunitats de negoci en el mercat.

Galeria d'imatges

Imatges de l'Institut Les Salines
Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs