Alumnat amb continuïtat:

  • Instruccions de matricula
  • Per formalitzar la matrícula i acreditar la titulació és necessari el resguard del títol, un certificat de qualificacions o historial acadèmic. En cap cas s’accepten informes de qualificacions.

Resta d'alumnat

  • Instruccions de matricula
  • Per formalitzar la matrícula i acreditar la titulació és necessari el resguard del títol, un certificat de qualificacions o historial acadèmic. En cap cas s’accepten informes de qualificacions.

Galeria d'imatges

Pati
Pati
Pati
Primera planta
Planta Baixa
Gimnàs